Ugrás a fő tartalomra
International Partnerships

Tudásközpont

A tanulás és a tudásmegosztás központi jelentőséggel bír tevékenységünk szempontjából. Segítenek abban, hogy előmozdítsuk a szakpolitikai fellépés következetességét és a fejlesztési munka hatékonyságát. Számos eszközt kifejlesztettünk a tanulás és a tudásmegosztás előmozdítása érdekében, és ezeket saját munkatársaink és partnereink számára egyaránt hozzáférhetővé tettük.

km-lightbulb-white-bg.png

Tudásmenedzsment-stratégia

A stratégia célja, hogy a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatósága olyan szervezetté váljon, amelynek tevékenységét az együttműködés és a tanulás fémjelzi, és amely ennek jegyében létrehozza, alkalmazza és másokkal is megosztja a feladatainak ellátásához szükséges tudást és ismeretanyagot.

capacity4dev banner

Capacity4dev: a globális tudásmegosztás, tapasztalatcsere és együttműködés platformja

A Capacity4dev tudásmegosztási platform, melyet a Bizottság egyik szervezeti egysége, a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatósága hozott létre azzal a céllal, hogy összekösse a világ fejlesztési szakembereit, akik a platform felületén együttműködhetnek egymással, és megoszthatják kollégáikkal szakmai ismereteiket és a munkájuk során szerzett tapasztalataikat.

intpa-academy-logo_en.png

Az EU Nemzetközi Partnerségi Akadémiája

Az EU Nemzetközi Partnerségi Akadémiája e-tanulási lehetőségeket biztosító központi portál, amelyet főigazgatóságunk működtet. A portál többek között ingyenes és interaktív online tanfolyamokat, tananyagokat, videókat és élő webináriumokat kínál az érdeklődőknek. Akadémiánkat a nemzetközi fejlesztési közösség egésze előtt megnyitottuk annak érdekében, hogy partnereinkkel megosszuk szemléletmódunkat, és így előmozdítsuk a szakpolitikai fellépés következetességét.

Kommunikáció és az EU láthatóságának növelése

A hatékony kommunikáció nélkülözhetetlen az uniós finanszírozással megvalósuló együttműködési projektek és programok sikeréhez. A partnereknek már a folyamat kezdetén meg kell tervezniük kommunikációs tevékenységüket.
A végrehajtó partnerekre vonatkozó „kommunikációs és láthatósági követelmények” 2018. január 1-jén léptek hatályba, és a partnereknek az ettől az időponttól kezdve aláírt szerződések mindegyike esetében eleget kell tenniük ezeknek a követelményeknek.

A digitális tartalmakra vonatkozó iránymutatások

Az iránymutatások segítséget hivatottak nyújtani a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatóságának, az uniós küldöttségeknek és a külső szolgáltatóknak ahhoz, hogy hatásos, korszerű és következetes digitális tartalmakat állítsanak elő, amelyek tükrözik az EU nemzetközi partnerségei esetében követendő szóbeli és írásbeli kommunikációs stílust.

Legfrissebb kiadványaink

További kiadványok