Direct la conținutul principal
International Partnerships

Politici

UE abordează provocările globale prin parteneriate internaționale care susțin și promovează valorile și interesele europene și contribuie la crearea unui climat de pace și prosperitate în lume.

Strategia Global Gateway

Parteneriatele internaționale ale UE se axează pe următoarele domenii de politică:

Climă, mediu și energie

În calitate de lider mondial, UE conduce eforturile internaționale de abordare a provocărilor de mediu și de promovare a punerii în aplicare a unor politici ambițioase în materie de mediu, climă și energie în întreaga lume. 

Sectorul digital și infrastructura

Prin strategia digitală a UE și prin noile parteneriate digitale, UE dorește să promoveze o viziune centrată pe factorul uman asupra economiei și societății digitale în întreaga lume. 

Egalitatea de gen

Egalitatea de gen este una din valorile fundamentale ale UE. Femeile și fetele au un rol-cheie în promovarea dezvoltării și schimbării. Realizarea egalității de gen și capacitarea femeilor și a fetelor sunt vitale pentru construirea unor societăți echitabile, favorabile incluziunii, prospere și pașnice, pretutindeni în lume.

Dezvoltare umană

Sănătatea, educația și un nivel de trai decent sunt elementele-cheie pentru asigurarea dezvoltării umane. UE colaborează cu țările partenere pentru a sprijini sistemele și infrastructurile de sănătate, politicile educaționale, protecția socială și pentru a reduce inegalitățile.

Migrație și strămutarea forțată

Scopul nostru este de a asigura o migrație sigură, ordonată și regulamentară. Îi protejăm pe migranți și pe refugiați împotriva formelor periculoase și abuzive de migrație.

Pace și guvernanță

UE promovează și protejează drepturile omului, democrația și statul de drept în întreaga lume. Drepturile omului și democrația sunt legate inextricabil. 

Creștere durabilă și locuri de muncă

Ocuparea forței de muncă, munca decentă și investițiile stau la baza creșterii durabile. Investițiile în oameni sunt esențiale pentru creșterea economică și investiții. Investițiile permit ca sectorul privat al unei țări să își stimuleze dezvoltarea și competitivitatea, ceea ce, la rândul său, creează locuri de muncă și aprofundează integrarea comercială.

Tineret

Tinerii sunt vectori esențiali ai schimbării pozitive și parteneri esențiali pentru promovarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii. Aproape toate deciziile politice au impact asupra tineretului, iar participarea tinerilor este esențială pentru valorile și politicile UE.

Cadrul politicilor de dezvoltare

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Cum lucrăm

Aceste inițiative se axează pe identificarea principalelor obstacole care limitează dezvoltarea într-o anumită țară sau regiune, în care un efort coordonat și coerent din partea Echipei Europa ar garanta rezultate concrete în măsură să genereze o transformare profundă.

Adaptăm sprijinul acordat în funcție de regiunea sau țara care beneficiază de acesta. Programele cu un domeniu de aplicare global îi permit UE să ofere același tip de sprijin țărilor care se confruntă cu probleme similare.

Monitorizarea și evaluarea sunt elemente esențiale ale gestiunii operaționale și financiare, permițând, dacă este necesar, luarea de măsuri corective și asigurând responsabilitatea față de părțile interesate și publicul larg.

Auditurile privind acțiunile de cooperare pentru dezvoltare finanțate de UE sunt efectuate de auditori externi profesioniști.