Glavni sadržaj
International Partnerships

Politike

EU odgovara na globalne izazove u okviru međunarodnih partnerstava, koja podupiru i promiču europske vrijednosti i interese te doprinose miru i blagostanju u svijetu.

Strategija Global Gateway

Međunarodna partnerstva EU-a djeluju u sljedećim područjima politika:

Klima, okoliš i energija

EU je međunarodni predvodnik u rješavanju problema u području okoliša i promicanju provedbe ambicioznih politika u području okoliša, klime i energije. 

Digitalizacija i infrastruktura

Digitalnom strategijom i novim digitalnim partnerstvima EU nastoji ostvariti humaniju viziju digitalnog gospodarstva i društva u svijetu. 

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti EU-a. Žene i djevojčice ključni su čimbenici razvoja i promjena. Postizanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja žena i djevojčica neophodno je za izgradnju pravednih, uključivih i prosperitetnih društava koja žive u miru.

Ljudski razvoj

Zdravlje, obrazovanje i pristojan životni standard glavni su elementi ljudskog razvoja. Stoga EU surađuje s partnerskim zemljama na izgradnji odgovarajućih zdravstvenih sustava i infrastrukture, obrazovnih politika i socijalne zaštite te smanjivanju nejednakosti.

Migracije i prisilno raseljavanje

Naš je cilj da migracije budu sigurne i zakonite te štitimo migrante i izbjeglice od opasnih i izrabljivačkih oblika migracija.

Mir i upravljanje

EU promiče i štiti ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava u svim dijelovima svijeta. Ljudska prava i demokracija neraskidivo su povezani. 

Održivi rast i radna mjesta

Zapošljavanje, dostojanstven rad i ulaganje najvažniji su aspekti održivog rasta. Ulaganje u ljude usko je povezano s gospodarskim rastom i investicijama. Ulaganje omogućuje razvoj i konkurentnost privatnog sektora, što dovodi do otvaranja novih radnih mjesta i produbljuje trgovinsku integraciju.

Mladi

Mladi su najvažniji pokretači pozitivnih promjena i ključni partneri za održiv i uključiv razvoj. Gotovo sve političke odluke utječu i na mlade, a njihovo sudjelovanje ključno je za razvoj vrijednosti i politika EU-a.

Okvir razvojnih politika

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Kako radimo

Inicijative Tima Europa

Cilj je ovih inicijativa utvrđivanje faktora koji ograničavaju razvoj određene zemlje ili regije te ključnih prioriteta i područja u kojima bi koordiniran i dosljedan rad Tima Europa doveo do promjene.

Izrada programa

Svoju potporu prilagođujemo regiji ili zemlji kojoj pomažemo. Programi s globalnim dosegom omogućuju EU-u da pruži sličnu potporu zemljama koje imaju slične probleme.

Praćenje i evaluacija

Praćenje i evaluacija najvažniji su elementi operativnog i financijskog upravljanja. Omogućuju poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno i osiguravaju odgovornost prema dionicima i široj javnosti.

Revizija i nadzor

Reviziju mjera razvojne suradnje koje financira EU provode profesionalni vanjski revizori.