Prejsť na hlavný obsah
International Partnerships

Politiky

EÚ rieši globálne výzvy prostredníctvom medzinárodných partnerstiev, ktoré sa zasadzujú za európske hodnoty a záujmy, presadzujú ich a prispievajú k mieru a prosperite vo svete.

Stratégia Global Gateway

Medzinárodné partnerstvá EÚ sa sústreďujú na tieto oblasti politiky:

Klíma, životné prostredie a energetika

EÚ je ako globálny líder na čele medzinárodného úsilia zameraného na riešenie environmentálnych výziev a podporu vykonávania ambicióznych politík v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky na celom svete. 

Digitálne technológie a infraštruktúra

Prostredníctvom digitálnej stratégie EÚ a nových digitálnych partnerstiev sa EÚ snaží na celom svete podporovať víziu digitálneho hospodárstva a spoločnosti zameranú na človeka. 

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt EÚ. Ženy a dievčatá sú kľúčovými aktérmi rozvoja a zmeny. Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat je nevyhnutné na budovanie spravodlivých, inkluzívnych, prosperujúcich a mierových spoločností všade na svete.

Ľudský rozvoj

Zdravie, vzdelávanie a dôstojná životná úroveň sú kľúčovými prvkami na zabezpečenie ľudského rozvoja. EÚ spolupracuje s partnerskými krajinami na podpore systémov a infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích politík, sociálnej ochrany a na znižovaní nerovností.

Migrácia a nútené vysídľovanie

Naším cieľom je zabezpečiť, aby bola migrácia bezpečná, riadená a legálna. Chránime migrantov a utečencov pred nebezpečnými a vykorisťujúcimi formami migrácie.

Mier a správa vecí verejných

EÚ presadzuje a chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát na celom svete. Ľudské práva a demokracia sú neoddeliteľne späté. 

Udržateľný rast a pracovné miesta

Zamestnanosť, dôstojná práca a investície sú jadrom udržateľného rastu. Investovanie do ľudí ide ruka v ruke s hospodárskym rastom a investíciami. Investície umožňujú súkromnému sektoru krajiny podporiť jej rozvoj a konkurencieschopnosť, vďaka čomu sa vytvárajú pracovné miesta a prehlbuje sa obchodná integrácia.

Mládež

Mladí ľudia sú kľúčovou hnacou silou pozitívnych zmien a kľúčovými partnermi na dosiahnutie pokroku v udržateľnom a inkluzívnom rozvoji. Takmer všetky politické rozhodnutia majú vplyv na mládež. Účasť mládeže je ústredným prvkom hodnôt a politík EÚ.

Rámec rozvojových politík

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Ako pracujeme

V rámci týchto iniciatív sa identifikujú kľúčové priority a súvisiace obmedzenia rozvoja v danej krajine alebo konkrétnom regióne, v prípade ktorých by koordinované a koherentné úsilie „Tímu Európa“ prinieslo konkrétne výsledky s transformačným vplyvom.

Naša pomoc je šitá na mieru podmienkam daného regiónu alebo krajiny. Programy s celosvetovým dosahom Európskej únii umožňujú, aby sa krajinám, ktoré čelia podobným problémom, poskytovala podobná podpora.

Monitorovanie a hodnotenie sú kľúčovými prvkami prevádzkového a finančného riadenia. V prípade potreby umožňujú prijímať nápravné opatrenia a zabezpečujú povinnosť zodpovedať sa zainteresovaným stranám a širokej verejnosti.

Audity opatrení rozvojovej spolupráce financované zo strany EÚ vykonávajú profesionálni externí audítori.