Pereiti prie pagrindinio turinio
International Partnerships

Politikos kryptys

ES sprendžia pasaulinio masto problemas pasitelkdama tarptautines partnerystes, kuriomis puoselėjamos ir propaguojamos Europos vertybės bei interesai ir siekiama padėti užtikrinti taiką ir klestėjimą pasaulyje.

Strategija „Global Gateway“

Pagrindinis ES tarptautinių partnerysčių tikslas yra poveikis šiose politikos srityse:

Klimatas, aplinka ir energetika

Kaip pasaulio lyderė, ES vadovauja pasauliniam siekiui spręsti aplinkosaugos problemas ir skatina plataus užmojo aplinkos, klimato ir energetikos politiką visame pasaulyje. 

Skaitmeninė erdvė ir infrastruktūra

ES skaitmeninės strategijos ir naujų skaitmeninių partnerysčių tikslas, kurio siekia ES, yra visame pasaulyje užtikrinti į žmogų orientuotą požiūrį skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje. 

Lyčių lygybė

Lyčių lygybė yra viena svarbiausių ES vertybių. Moterys ir mergaitės yra itin svarbios vystymuisi ir pokyčiams. Lyčių lygybės užtikrinimas ir moterų bei mergaičių įgalinimas yra labai svarbus faktorius kuriant sąžiningą, įtraukią, klestinčią ir taikią visuomenę, bet kur pasaulyje.

Žmogaus socialinė raida

Sveikata, švietimas ir deramas gyvenimo lygis yra pagrindiniai žmogaus socialinės raidos veiksniai. ES bendradarbiauja su šalimis partnerėmis, remdama sveikatos sistemas ir infrastruktūrą, švietimo politiką, socialinę apsaugą ir kovodama su nelygybe.

Migracija ir priverstinis perkėlimas

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad migracija būtų saugi, tvarkinga ir teisėta. Migrantams ir pabėgėliams užtikriname apsaugą nuo pavojingų ir išnaudojamų migracijos formų.

Taika ir valdymas

ES visame pasaulyje diegia ir gina žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Žmogaus teisės ir demokratija yra neatsiejamai susijusios. 

Tvarus augimas ir darbo vietų kūrimas

Užimtumas, deramas darbas ir investicijos yra tvaraus augimo pagrindas. Investicijos į žmones yra neatsiejamos nuo ekonomikos augimo ir investicijų. Investicijos leidžia šalies privačiajam sektoriui paskatinti savo raidą ir konkurencingumą, o tai kuria darbo vietas ir stiprina prekybos integraciją.

Jaunimas

Jauni žmonės yra pagrindinis teigiamų pokyčių variklis ir pagrindiniai partneriai siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi. Beveik visi politiniai sprendimai daro poveikį jaunimui, todėl jaunimo dalyvavimas yra labai svarbus ES vertybėms ir politikos formavimui.

Vystymosi politikos sistema

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Kaip mes dirbame

Įgyvendinant šias iniciatyvas nustatomos pagrindinės problemos, stabdančios konkrečios šalies ar regiono vystymąsi, kurias galėtų išspręsti koordinuoti ir nuoseklūs Europos komandos veiksmai, kurie turėtų transformacinį poveikį.

Paramą pritaikome prie remiamo regiono arba šalies poreikių. Pasaulinio masto programos Europos Komisijai sudaro sąlygas teikti panašią paramą panašių problemų turinčioms šalims.

Stebėsena ir vertinimas yra pagrindiniai veiklos ir finansų valdymo elementai. Jie leidžia prireikus imtis taisomųjų veiksmų ir užtikrina atskaitomybę suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei.

ES finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo veiksmų auditą atlieka profesionalūs išorės auditoriai.